Stichting Toegankelijk Uit Eten

Stichting Toegankelijk Uit Eten

Toegankelijk Uit Eten is op 14 mei 2020 een stichting geworden.

RSIN/fiscaalnummer : 861244904
KVK-nummer : 78046475

 

Bestuurders

Judith Hatzmann : voorzitter
Eva Reinders : secretaris
Luana Weima : penningmeester

 

Doel

Het doel van de stichting is om een landelijk (digitaal) register te creëren en te onderhouden dat in het bijzonder inzicht geeft in de toegankelijkheid van horecagelegenheden voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Ook worden deze horecagelegenheden gewaardeerd op klantgerichtheid en de kwaliteit van het eten.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De stichting wil de eigenaren van de horecagelegenheden inspireren en laten inzien wat de toegevoegde waarde is van een toegankelijk pand voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

ANBI status: Schenken met voordeel

Om ons doel te kunnen verwezenlijken zijn wij afhankelijk van giften, donaties en subsidies. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.

Stichting Toegankelijk Uit Eten is in september 2020 aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is via aangifte Inkomstenbelasting. 

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen en goede doelen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Ook mag de instelling geen winstoogmerk hebben. Daarnaast moeten de instellingen de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo heeft iedereen inzicht in het functioneren van een ANBI-instelling.

 

Klik hier om direct te doneren!

 

Jaarverslag en Plan van Aanpak 

De bestuursleden van de stichting testen zelf horecagelegenheden, maar willen ook gebruik maken van recensenten. Het is noodzakelijk om het aantal recensenten uit te breiden om een breed landelijk netwerk te realiseren. De stichting wil de volgende middelen inzetten om recensenten te werven:

 • het plaatsen van advertenties in (vak)bladen voor mensen met een mobiliteitsbeperking;
 • het geven van interviews in onder andere regionale en landelijke media (televisie, kranten, magazines, tijdschriften etc.) met het doel om de naamsbekendheid te vergroten en een oproep te doen voor nieuwe recensenten;
 • het benaderen van familie en vrienden met het verzoek om recensent te worden.

Recensenten bezoeken en beoordelen (onaangekondigd) horecagelegenheden. Hierbij testen zij de rolstoeltoegankelijkheid. De horecagelegenheid wordt getest aan de hand van een opgestelde checklist die rechtstreeks via onze website is in te vullen. De recensies worden vervolgens gepubliceerd op deze website.

Om het doel te kunnen realiseren en financieren, is de stichting continue op zoek naar inkomstenbronnen. Op onder andere de volgende wijze probeert de stichting inkomsten te genereren:

 • Giften en donaties;
 • Subsidies en sponsorbijdragen;
 • Tegen betaling advertenties op deze website te plaatsen;

De ontvangen gelden worden op de zakelijke rekening van de stichting gestort en deze gelden worden alleen ingezet ten behoeve van de stichting.

Bekijk het Jaarverslag & Plan van Aanpak om onze visie, doel, uitgeoefende activiteiten, toekomstplannen, financiële verantwoording en begroting in te zien.

(Jaarverslag 2020 & Plan van Aanpak 2021 – definitief)

 

Beloningsbeleid

De Stichting verstrekt geen uitkeringen aan de oprichters en/of bestuurders. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken  kunnen door de Stichting worden vergoed. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Contactgegevens

Sternmesschen 14, 9403 ZZ Assen

info@toegankelijkuiteten.nl

Wil je met ons in contact komen of heb je vragen?

Mail dan naar info@toegankelijkuiteten.nl

of gebruik onderstaand contactformulier

  Toegankelijk
  Uit Eten

  Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Prima Meer info

  Privacy & Cookies Policy